Om Sundhpartner


”All in och fullt ut”

Lärande och utveckling sker bäst under positiva former vilket kännetecknar mitt pedagogiska förhållningssätt. Hur den enskilde fungerar i samspel med andra, är en av de viktigaste förutsättningarna för framgång. Varje person är unik med olika kunskaper, erfarenheter, intressen och förmåga. Dessa egenskaper tas tillvara. Du stimuleras till ett aktivt deltagande och ansvar för din egen utveckling kopplat till målen. Självständigt tänkande och ifrågasättande uppmuntras – alltid.

Pedagogiken är dynamisk, varierad och syftar till att stimulera, identifiera och frigöra resurserna i organisationen, gruppen och individen.vi arbetar med era behov med både helhets och framtidsperspektiv och alltid med stor lyhördhet för medarbetarnas/gruppens/organisationens upplevda nuläge.

Jag lägger stor vikt vid individens självständighet i mötet med teman och frågeställningarna vilket förutsätter ett pedagogiskt förhållningssätt med känslighet och följsamhet för vad individen och gruppen upplever och uttrycker som meningsfullt för sin egen utveckling i sin verklighet.
Med upplevelse och erfarenhets baserat lärande som metod varvas samtal, reflektion, praktiska övningar och teori. Vi använder också skapande och kreativa metoder som pedagogiskt verktyg.

 

Exempel på uppdrag
• Individuell- och grupphandledning
• Chefshandledning enskilt och i grupp
• Pedagogisk coachning
• Utvecklings- och förändringsarbete
• Personligt och professionellt förhållningssätt kopplat mot bemötande
• Stresshantering
• Konflikthantering
• Seminarieledare under inspirationsdagar
• Moderator
• Konsultativt arbetssätt
• Utveckling av nya pedagogiska koncept/metoder

 

Kunder i urval
• Fryshuset
• Stockholm stad
• Danderyds kommun
• Ekerö kommun
• Botkyrka kommun
• Södertälje kommun
• Pajala kommun
• Sandvikens kommun, Kultur och fritidsförvaltningen
• Montessoriförskolan Rosa Tornet, Lund
• Nacka Musikskola
• Västertorpsskolan
• Enskedefältets skola
• Regeringskansliet
• Försäkringsbolaget Marsh, Sverige
• Medicinsk Röntgen
• Handikappinstitutet
• Historiska museet
• Försäkringskassan
• UNIONEN
• IF Metall
• Fackförbundet VISION
• Svenska kommunalarbetarförbundet
• Ersta Sköndal högskola
• Åsö Gymnasium
• S.t Botvids gymnasium
• Södersjukhuset
• Svenska kyrkan
• Samordningsförbundet Södertörn
• Stiftelsen Nyckelsviksskolan
• Temagruppen Entreprenörskap & Företagande
• Riksutställningar

 

Samarbetspartners
• Medlemsutveckling AB
• Aptor AB (Lexiconkoncernen)
• Idéforum Utbildning i Västernorrland och Jämtland AB
• SWECO